Kalendar

Mesečni i letnji kalendar.

Korišćenje kalendara


Kalendar je prvenstveno alat koji nam pomaže regulisati naš svakodnevni život i naš rad. To je jednostavno planiranje budućih događaja vezanih za određene dane, i tako ćemo sebi osigurati bolju organizaciju.

Kalendar nas, dakle, služi kao alat bez kojeg bi bili više manje izgubljeni. Konkretno, kada planiramo puno unapred - godinu dana ili više; ili kada se moramo osvrnuti mnogo dana ili godina unazad.

Istorijat


Naš gregorijanski kalendar se iz katoličke zemlje proširio širom sveta. Pre njega, koristili smo Julianski kalendar, koji je osnovao u 46. godini pre Hrista Julije Cezar. Nema velike razlike, kako sledi udeo sunca u godini od 365 dana i 12 meseci, odstupanja se javljaju samo u određivanju prestupnih godina. Prema julijanskom kalendaru je prestupna godina svake četiri godine, prema gregorijanskom ne. Većina ljudi to ne zna, ali za nas je prestupna godina svake četiri godine, koja se ne može podeliti sa 100, osim ako je u isto vreme deljiva na 400. (Ova 2000. je prestupna godina, a 1900 ne.)
Učitaj i ispiši svoj kalendar, potpuno besplatno!
Učitaj kalendar >