Pravoslavni crkveni kalendarPreuzmite pravoslavni crkveni kalendar: OVDECrkveni kalendari su kalendari koji pokazuju i na kojima možemo pratiti crkvene i verske praznike tokom cele godine. Crkveni kalendar nije isto što i pravoslavni, ali se kod većine ljudi ova dva pojma izjednačavaju zbog većeg broja pravoslavaca u našoj zemlji. Ipak, crkveni kalendar može biti i katolički, koji je veoma sličan, osim što katolički kalendar računa praznike po jednom, a pravoslavni kalendar po drugom kalendaru. Pravoslavni calendar sadrži spisak svih dana u godini, i opisuje šta se slavi kog dana u mesecu. Na taj način, svi pravoslavni vernici mogu proveriti na koji dan pada njihova slava, ali i veće svečanosti pravoslavne liturgijske godine. Crkveni kalendar se može dobiti potpuno besplatno, ali je u praksi njegova kupovina omogućena malom donacijom crkvi tokom većih ili manjih praznika.

Pravoslavni kalendar počinje sa Novom godinom, a najvažniji praznici u njemu su zasigurno Ukrs i Božić. Pravoslavni kalendar obično sadrži i običaje koje treba poštovati tokom cele liturgijske godine i na taj način ne možete pogrešiti. Crkveni kalendar se izdaje u saglasnosti sa Crkvenim saborom, i on se izdaje za svaku novu liturgijsku godinu posebno. Iako većina praznika i dana ne menja svoj datum, neki veliki pravoslavni praznici imaju takozvane varijabilne datume i iz tog razloga je korisno posedovati pravoslavni kalendar, kako bi znali kog dana koji praznik tačno pada, i kako bi na vreme počeli sa pripremama za obeležavanje praznika ili slave.

Tražite:

Učitaj i ispiši svoj kalendar, potpuno besplatno!
Učitaj kalendar >