Školski kalendarPreuzmite školski kalendar: OVDEŠkolski kalendar je kalendar koji nam oblikuje dobar deo života. On počinje kada i počinje vaše obrazovanje. Koristite ga popriličan broj godina i onda se opet pojavi kad vaša deca krenu u škole. Školski kalendar postaje odjednom instrument koji deli dane - radni dan ili školski dan, za razliku od vikenda i praznika.

Prednost


Prednost koju ima specifični školski kalendar je naravno ta da ne traje od januara do decembra, već je prilagođen školskoj godini (septembar-jun), na kojima su već upisani najvažniji datumi, na nacionalnom nivou, na primer matura, termini za pisane i usmene delove pojedinih predmeta. Dakle, studentima i učenicima su najvažniji datumi uvek pred očima, što im daje saznanje u pravo vreme kako bi mogli da počnu sa intenzivnim pripremama.
Učitaj i ispiši svoj kalendar, potpuno besplatno!
Učitaj kalendar >