Vremenske zone


Sliku vremenske zone u punoj veličini možete preuzeti: OVDE
Vremenska zona je deo planete Zemlje i ove zone su uvedene davne 1884. godine, a koje olakšavaju praćenje i podešavanje časovnika u svim delovima sveta. Vremenska zona je oblast kojima je prekrivena cela naša planeta i kojih ima ukupno dvadesetčetiri. Dvanaest vremenskih zona se nalaze istočno, a drugih dvanaest se nalaze zapadno od nultog meridijana. Nulta tačka vremenske zone je Grinič, a to je ujedno i Kraljevska obzervatorija u Engleskoj poznata upravo po prolasku nultog meridijana kroz ovo mesto. Da bi se razumele časovne zone i njihova podela, potrebno je razumeti da vreme nije isto u svakom delu sveta u istom trenutku. Vreme teče, ali ne teče istom brzinom i istim kontinuitetom. Jedna vremenska zona se nalazi između dva meridijana. Podela na vremenske zone je izvršena na dvadeset i četiri zato što se planeta za dvadeset i četiri časa okrene oko svoje ose. Jedna vremenska zona obuhvata petnaest minuta geografske dužine. Kada krenete iz jedne vremenske zone u drugu, potrebno je izvršiti podešavanje časovnika. Da li je se časovnik pomeriti unapred ili unazad zavisi od toga da li se krećete prema istoku ili prema zapadu. Ako idete na istok, sat na časovniku će se pomeriti unapred, a ako idete ka zapadu, časovniku se oduzima jedan sat.